Tillsammans med Beautiful Stories gjorde vi workshops för att med personal och ledningsgrupp uppdatera Bouvets filosofi. Bland annat tog vi fram en trycksak som skulle kunna uppdateras med ny information. Den fiffiga bindningen lånades från NASAs manualer för astronauter under Apolloprogrammet. Delar av innehållet användes sedan i stor skala som dekor på kontorsväggarna. Bouvet är ett från början norskt IT-konsultföretag som numer är börsnoterat och som verkar på skandinavisk marknad med 16 kontor och 1700 anställda.