Osmanson formgav och illustrerade digitalt och tryckt utbildningsmaterial för SamMA som står för Sammanhållen Mobilisering mot Arbetsmarknaden och vänder sig till personer mellan 16 och 35 år. SamMA är en del av Samordningsförbundet Östra Södertörn. Samordningsförbunden är en arena för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner med uppdrag att förenkla för människor som behöver stöd och rehabilitering för att nå arbetsmarknaden.