En serie interna inspirationstrycksaker i begränsad upplaga för Samordningsförbundet Östra Södertörn som gav frihet att använda en enkel och praktisk princip för bindning och förvaring, plus bildarbete till förbundets bildarkiv. Samordningsförbunden är en arena för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner med uppdrag att förenkla för människor som behöver stöd och rehabilitering för att nå arbetsmarknaden.