Pågående projekt, bland annat översyn av webbplats, tillsammans med Xponent för detta svenska innovationsföretag som producerar biologiska reningsverk för industriell och privat marknad. Produkterna, bland annat WashWell för industriellt bruk och TreeWell avsett för fastigheter, renar förorenat vatten genom att använda helt biologiska processer som hämtats från naturen, slamfritt, resurssnålt och hållbart.

Att en hel värld behöver rent vatten syns i företagets orderlista.