Samordningsförbundet i Värmdö och Nacka, förkortat till VärNa, behövde ny profil och uppdaterad webbplats. Osmanson och Beautiful Stories ordnade workshops med ledningsgrupp för att ta fram en ny profil. Efter bland annat i utflykter i världsrymden som ses i skisserna, landade vi i en jordnära lösning av logotyp, färgskala och profilprogram. Internt och externt material omprofilerades och en ny webbplats lanserades i samarbete med Nikos på Webfather. Samordningsförbunden är en arena för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner med uppdrag att förenkla för människor som behöver stöd och rehabilitering för att nå arbetsmarknaden.

Logotypskisser baserade på en tidig analys från workshop där VärNa befanns vara ”i mitten av ett gemensamt universum”.