Osmanson profilerar och kommunicerar företag och organisationer med syftet att synas för att finnas. För stor eller liten publik beroende på uppdragsgivarens ändamål och resurser.

Just när sekelklockan slagit över till 2000-tal grundades Osmanson Marknadskommunikation AB och affärsidén uttrycktes på detta vis. Tjugotvå år in på seklet är detta fortfarande en bra beskrivning av verksamheten, även om den kommersiella produktionen mer och mer blandas upp med skapande av fria uttryck inom illustration, text och foto.

Lars Erik Nylander har en bakgrund som grafisk formgivare och Art Director på egna och andras reklambyråer, frilansjobb i större och mindre konstellationer, pressansvarig inom motorsport, lärare på vuxenutbildning i förpackningsdesign och handelsprogrammet på gymnasiet, samt de senaste åren kommunikatör på ett av de stora fackförbunden. Nätverken är många och stora inom skiftande områden och beroende på uppdrag anpassas Osmansons arbetsstyrka efter behov.