Dags igen för Automässan i Göteborg, januari 2023, där Constant Clean visar upp sig för branschen efter tre års uppehåll. I montern finns förutom automattvätt och kringutrustning från Christ Wash Systems också det biologiska reningsverket Washwell från Carex. Osmanson bidrar som vanligt med designjobb av montern, produktion av olika åtgärder före, under och efter, samt samarbete kring premiären för Constant Cleans uppdaterade webbshop tillsammans med Xponent.