Författare: Superadmin

Utbildningsmaterial SamMA

Osmanson formgav och illustrerade digitalt och tryckt utbildningsmaterial för SamMA som står för Sammanhållen Mobilisering mot Arbetsmarknaden och vänder sig till personer mellan 16 och 35 år. SamMA…

Pågående projekt Carex

Pågående projekt, bland annat översyn av webbplats, tillsammans med Xponent för detta svenska innovationsföretag som producerar biologiska reningsverk för industriell och privat marknad. Produkterna, bland annat WashWell för…

Ser du kornet?

Analog fotografering är att sakta ner världen en smula. Hitta motivet, kolla ljuset, ställa in bländare och tid, trycka på knappen och njuta av det mekaniska slutarljudet, dra…

Reservoarpennans lov

Analogt skapande med händerna håller ögon och hjärna i trim. En tragisk utveckling är att de yngre generationerna snart inte kan skriva för hand över huvud taget, något…

Värdeordsarbete Bouvet

Tillsammans med Beautiful Stories gjorde vi workshops för att med personal och ledningsgrupp uppdatera Bouvets filosofi. Bland annat tog vi fram en trycksak som skulle kunna uppdateras med…

Omprofilering VärNa

Samordningsförbundet i Värmdö och Nacka, förkortat till VärNa, behövde ny profil och uppdaterad webbplats. Osmanson och Beautiful Stories ordnade workshops med ledningsgrupp för att ta fram en ny…